Vennootschapsbelasting

Toepassing innovatiebox

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft

Toepassing innovatiebox
Go to Top